Setkání studentů s vedením katedry – změny týkající se studia

Setkání studentů s vedením katedry – změny týkající se studia

15. října 2020 proběhlo online setkání studentů s vedením katedry doktorkou Liběnou Jarolímkovou a profesorem Petrem Šauerem. Podobná setkání se již stala na naší katedře tradicí. Každoročně vám přinášíme krátké shrnutí, co se na setkání probíralo. Letos jsme to úplně v plánu neměli, ale bohužel nastaly nějaké problémy s přístupem k záznamu celé schůzky, proto jsme udělali alespoň krátký zápis toho nejdůležitějšího.

Budoucnost katedry

Katedra chce do budoucna více propojit odborné předměty cestovního ruchu s těmi ekonomickými. Hovoří se například o speciálních cvičeních účetnictví nebo statistiky pro cestovní ruch.

Kamenem úrazu mnoha studentů je také práce s odbornou literaturou. Katedra se chce zaměřit na rozvíjení schopností studentů vyhledávat kvalitní zdroje a následně s nimi správně pracovat. 

Posledním bodem je pak větší zapojení studentů do výzkumu. Tohoto chce katedra dosáhnout omezením individuálních témat bakalářských a diplomových prací bez návaznosti na současné výzkumy pod vedením katedry. Nemusíte ale panikařit, i individuální témata budou povolená, jen bude nutné si jejich prospěšnost více odargumentovat.

Skills for study

Na celém setkání asi nejvíce skloňovaná novinka tohoto semestru. Jedná se o vzdělávací moduly, které mají studentům pomoci s rozvojem tzv. soft skills. Zapojení těchto modulů do sylabu se týká hlavně bakalářského studia. Přesný seznam modulů k odstudování najdete na facebookových stránkách katedry. Ani této novinky není třeba se obávat. Jedná se o kurz, který není zakončen žádným testem, pro úspěšné splnění je potřeba projít alespoň 80 % z celého modulu. Tyto moduly by údajně mělo být možné plnit i dříve než se zapsaným kurzem, ve kterém je modul povinný. Pokud k modulům máte nějaké otázky, můžete se zkusit obrátit na svého vyučujícího, ale mějte na paměti, že vyhodnocování úspěšnosti modulů má na starosti fakulta, nikoli katedra nebo vyučující. Bližší informace naleznete na této webové stránce: https://fmv.vse.cz/osobni-a-karierni-rozvoj/skills-for-study-campus/

Výzkumná činnost katedry

V současné době na katedře běží několik výzkumných programů, do kterých je možné se zapojit. Pokud by vás některý z nich zaujal a chtěli byste se podílet na jeho realizaci, neváhejte kontaktovat doktorku Jarolímkovou. Jejich výčet byl sestavený na základě informací ze Setkání, další informace se vám pokusíme získat:

  • Projekty společenské odpovědnosti – Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
  • Smart rural tourism – doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
  • Interpretace kulturního a přírodního dědictví – Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
  • Udržitelnost a životní prostředí – prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
  • Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – připravuje se

Změny u bakalářských a diplomových seminářů

Novinkou související se Skills for study je i hodnocení bakalářských a diplomových seminářů. Nové již celé hodnocení nezávisí na vedoucím práce, ale 35 % hodnocení je tvořeno právě absolvováním předepsaných modulů z tohoto programu.

Plánované změny státních zkoušek a obhajob

Tyto změny jsou plánované do budoucna a s největší pravděpodobností se nebudou týkat současných studentů. Mohly by ale zastihnout studenty bakalářského studia, pokud se přihlásí na navazující magisterské. U obou těchto zkoušek se do budoucna počítá se změnou na tzv. „diskuzi v kruhu“. Znamenalo by to, že u zkoušky bude více studentů najednou, kteří budou diskutovat nejen se zkoušejícím, ale i mezi sebou. Počítá se i s větším propojením na ekonomickou teorii. Zároveň by si každý student ke zkoušce připravil seznam literatury, kterou za své studium přečetl a která ho zaujala. O té by pak se zkoušejícím diskutoval.

Znovu upozorňuji, že se jedná o dlouhodobý plán a tyto skutečnosti by měly být známé už při nástupu do prvního semestru studia. V současné době je tedy doporučené u státnic dodržet nějakou logickou strukturu odpovědí, mít komplexní nadhled a cení se i vlastní názor.

Závěrem

Ještě je nutné zmínit, že oblíbený kurz spojený s návštěvou veletrhu ITB v Berlíně se v nadcházejícím letním semestru z důvodu současné epidemiologické situace neuskuteční. Místo něj ale můžeme nabídnout představenou novinku, která má v současné době název „Lázeňství“, protože se ještě čeká na akreditaci nového kurzu. Ten by měl být zaměřen na zdravotně orientovaný cestovní ruch obecně.

Autor: Kačka