Jak vznikl CUFR

Kdo jsme a co děláme?

CUFR je klub studentů cestovního ruchu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Spolek vznikl za podpory Katedry cestovního ruchu. Hlavním posláním je sdružovat studenty a případně i absolventy s nadstandardním zájmem o obor. Na VŠE se cestovní ruch vyučuje již přes 60 let a dosud tu pro studenty spolek se zaměřením na cestovní ruch chyběl.

Naším cílem je pořádat vzdělávací přednášky s odborníky z praxe, máme v plánu i několik workshopů a odborných výletů. Do budoucna bychom rádi více rozšířili povědomí o našem spolku a navázali další spolupráce s institucemi cestovního ruchu. Chceme se zaměřit i na propagaci oboru, jak na bakalářském, tak i magisterském stupni studia, a dále i na propagaci vedlejší specializace Cestovní ruch.

Prvotní nápad

S úplně první myšlenkou založení spolku pro studenty CR přišla vedoucí katedry Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. na podzimní setkání KCR se studenty, které proběhlo 14. listopadu 2018. Na tomto setkání nás svou myšlenkou inspirovala a již zde vznikl seznam studentů, kteří by o založení spolku měli zájem.

Od nápadu k realizaci

Začali jsme zjišťovat, co je nezbytné pro založení spolku na VŠE. Téměř každý týden jsme se scházeli a pilně řešili nejrůznější záležitosti. Nejtěžší asi bylo sestavit stanovy a domluvit se na názvu. Chtěli jsme něco krátkého, originálního a výstižného. Jelikož jsme měli málo nápadů, sestavili jsme si online dotazník a šířili ho mezi studenty CR. Někdo z respondentů navrhl název CopRetiny. Tento název se nám líbil, ale neasocioval a nevystihoval přesně náš záměr. Na jedné schůzi v prosinci se z CopRetin stal CufR. Spojení místo C a R odkazuje na cestovní ruchu a kufr je s oborem jasně spjat, ať už s cestováním nebo cestovním ruchem – jako businessem.

Mezitím probíhaly schůzky se studentským tajemníkem Ing. Jakubem Drábkem. Tímto bychom mu rádi poděkovali za pomoc v začátcích. K 1.1.2019 byla podepsána smlouva o součinnosti mezi VŠE a CUFRem.

První akce

Během zkouškového období jsme naplánovali naši první akci – Křest CUFRu s ČambiTour. Dne 20.2.2019 jsme pokřtili náš spolek a proběhla první přednáška s absolventkou oboru Cestovní ruch Ing. Lucií Čambálovou, která si již během studia založila vlastní cestovní agenturu. Tím samozřejmě nekončíme. V plánu jsou další super akce, na které se s námi můžete těšit.

Přijímáme nové členy

Jelikož se náš spolek pomalu rozrůstá, sháníme nové členy. Pokud máš zájem se přidat, můžeš tak učinit zde, popř. napiš email na hr@cufr.cz.

Těšíme se na spolupráci!

autor: Terka S.