Alumni z CUFRu

Pája
V CUFRu jsem strávila přesně dva roky, i když jeden rok byl za doby pandemie. Za největší osobní přínos považuji to, že jsem se seznámila a stýkala se zajímavými spolužáky napříč celým studiem, se kterými jsme si navzájem vyměňovali nejrůznější zkušenosti a poznatky. V druhé řadě jsem měla dobrý pocit z toho, že jsem se podílela na zviditelnění našeho oboru. CUFRu držím palce, ať má štěstí nejenom na zajímavé externí hosty, ale také na pohodové, akční a přátelské členy.

Šárka
Jsem ráda, že jsem mohla být součástí začátku a rozvoje CUFRu. Přestože je cestovní ruch velmi rozmanitý a každý ve spolku se tak ubíral trochu jiným směrem, myslím, že společně jsme vždy tvořili skvělý tým. Členství ve spolku mi umožnilo nejen různá setkání s odborníky z praxe, ale i možnost seznámit se s dalšími lidmi, které cestovní ruch také zajímá. Do budoucna CUFRu přeji hodně úspěchů a členům spoustu zábavy při nabývání nových zážitků a zkušeností.

Kristý
Spoluzakládat CUFR mi dalo spoustu nových kamarádů a možnost komunikovat s odborníky z oboru. To jsou podle mě dva hlavní důvody, proč jsme spolek založili. Do budoucna CUFRu přeji jen to nejlepší a ať členy baví minimálně stejně, jako to bavilo nás na začátku.

Honza
Jako jeden ze zakládajících členů CUFRu jsem měl možnost stát při jeho zrodu a rozvoji. V té době už jsem byl ve 2. ročníku magisterského studia, přesto mi členství přineslo mnoho nových zkušeností a znalostí. Hlavním přínosem však pro mne byla možnost poznat více spolužáků z oboru napříč ročníky a společně s nimi se podílet na činnosti spolku. Přeji CUFRu mnoho úspěchů a prestiže v oboru i mezi spolky na VŠE, hlavně ale to, aby nadále přinášel svým členům radostné chvíle a dobrý pocit.

Marcelka
Měla jsem tu čest stát u zrodu našeho spolku. Myslím, že spolek je přesně to, co nám na Cestovním ruchu doposud chybělo. I proto mě těší, že jsme to dali dohromady a vytvořili tak platformu pro setkání studentů, učitelů a odborníků z oboru. CUFRu přeji, aby tato setkání přinášela mnoho zábavy, důležitých informací, přátelství a známých, a také mnoho zajímavých projektů.