Co najdete v CUFRu

Vedení

Jako vedení máme na starosti spoustu zajímavých věcí, mezi které patří v první řadě řízení chodu spolku. Díky našemu stále se rozrůstajícímu kolektivu si tak vyzkoušíme už trochu větší management. Naší důležitou prací je komunikace s VŠE ale také s našimi ostatními partnery, kteří nám umožňují vstupy na veletrhy a konference. Dále se staráme o grant pro spolek a zaštiťujeme účetnictví. Svoláváme schůze, vytváříme a realizujeme cíle spolku a projektů spolu ruku v ruce s našimi členy.

Events

CUFR připravuje v průběhu semestru různé akce pro studenty cestovního ruchu, ale také pro širší veřejnost. Všechny tyto aktivity jsou v kompetenci oddělení events. Členové events mají tedy na starosti zajišťování přednášek, workshopů a exkurzí, kvůli kterým kontaktují různé odborníky z oboru a dále s nimi komunikují a spolupracují. Neméně důležitá jsou i neformální setkání studentů napříč všemi ročníky, která oddělení events také pořádá.

Interní events

Interní events se v CUFRu starají o vzájemné sbližování členů a představují článek, který propojuje všechna ostatní oddělení. Starají se také o to, aby členství v CUFRu neznamenalo pouze povinnosti, ale bylo také spojeno se zábavou. Díky akcím jako jsou společné výlety, teambuildingy, herní večery, měsíční výzvy apod. se ze studentského spolku stává komunita přátel, která se setkává také v neformálním prostředí a zůstává v kontaktu i s bývalými členy, kteří již ukončili své studium na VŠE.

Propagace

Propagace je místo, kde se kreativitě opravdu meze nekladou. V současné době spravujeme Facebook, Instagram, LinkedIn a náš blog. Nebráníme se ale ani rozšíření naší základny na další platformy. Uživí se u nás jak lidé s dobrými nápady, tak lidé, kteří ty nápady budou realizovat.

Human resources (HR)

Oddělení HR je nedílnou součástí CUFRu. Vzhledem k vysokému počtu členů je potřeba se o veškerá data o členech pečlivě starat. Kromě toho se HR zabývá náborem nových členů a jejich hladkým začleněním do spolku díky nově zavedenému mentoring programu.