Online setkání s vedením katedry vol.2

Online setkání s vedením katedry vol.2

Stejně jako v loňském roce, tak i letos proběhlo online setkání s vedením katedry s doktorkou Liběnou Jarolímkovou a profesorem Petrem Šauerem skrz MS Teams. Tentokráte to bylo poměrně stručné, jak ze strany katedry, tak ze strany studentů.

Pokračování v nastavených kolejích

Katedra chce i nadále sledovat směr fakulty (potažmo školy) a zvyšovat požadavky v oblasti stylu učení u studentů. Silnější důraz bude kladen zejména na hlubší pochopení problematik, na práci s odbornou nebo původní literaturou, na kritické myšlení a na schopnost diskutovat k daným tématům. Dále je třeba respektovat specifika školy a její širší záběr a s tím spojené širší uplatnění.

Stále je také snaha o větší propojení mezi předměty cestovního ruchu a fakultními předměty jako je např. účetnictví či statistika.

Staronovinky a plány do budoucna

Pro letní semestr 2022 budou obnoveny kurzy studijních cest na ITB do Berlína jak pro bakalářský, tak pro magisterský program.

  • Pro bakalářský program to bude kurz 2CR316 – Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu – zahraniční studijní cesta – anglicky.
  • Pro magisterský program to bude kurz 2CR416 – Trendy světového cestovního ruchu – studijní cesta – anglicky.

S podporou fakulty byly oživeny také programy stáží – např. zahraniční zastoupení CzechTrade nebo CzechTourism. Do budoucna je také v plánu rozšířit portfolio a navázat spolupráci např. s Německou turistickou centrálou (DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus).

Řeč přišla také na prohloubení informovanosti o možnostech doktorského studia. Pan profesor Šauer navrhoval uspořádání informačního setkání pro zájemce a apeloval na studenty, aby nad pokračováním ve studiích přemýšleli.

Závěrem

Celkově nám studentům bylo kladeno na srdce, abychom se nebáli a své problémy či návrhy s katedrou komunikovali otevřeně, obraceli se na ně v případě nejasností ohledně uznávání předmětů z Erasmu či účastnili nejrůznějších akcí a přednášek.

Autor: Lůca