Jak se propaguje Česká republika v zahraničí?

Jak se propaguje Česká republika v zahraničí?

Právě probíhající zimní semestr na VŠE je poměrně bohatý na různé akce, přičemž ani CUFR nezůstává pozadu. V úterý 22. října se konala další ze série přednášek s tematikou cestovního ruchu, tentokrát s hostem z agentury CzechTourism, Ing. Markem Kroutilem. Marek je absolventem oboru cestovní ruch na VŠE a s agenturou CzechTourism spolupracuje již od dob svého studia, nejprve jako stážista, později jako zaměstnanec. V současnosti působí jako marketingový manažer, a to se zaměřením na oblast Blízkého východu, Izrael a Indii. Vzhledem k jeho četným zkušenostem z práce na této pozici bylo téma přednášky nasnadě – jak se Česká republika propaguje v zahraničí?

Co jsme se dozvěděli?

Na úvod přednášky nám Marek řekl něco o sobě a jak se dostal ke své současné práci. Poté přišlo na řadu představení samotné agentury CzechTourism, její poslání, cíle a organizační struktura. Vzhledem k aktuální situaci, kdy okolo fungování a struktury CzechTourismu mohou vznikat určité nejasnosti, byl tento úvod velmi přínosný a informativní. Prezentace dále pokračovala přehledem aktivit, jimiž se CzechTourism v rámci zahraniční propagace zabývá, a jejich specifiky. Marek jakožto specialista na Indii, Izrael a státy Blízkého východu nám také představil tyto tři zdrojové trhy, jejich hlavní rysy a zdůraznil jejich současnou i budoucí důležitost pro příjezdový cestovní ruch České republiky. Druhá část přednášky byla věnována podrobnějším rozborům aktivit, na nichž se Marek podílí, pro větší názornost doplněných o příklady z praxe. Díky tomu měli posluchači možnost lépe si představit, jak dané workshopy, roadshow a veletrhy probíhají, a jak náročná je jejich příprava a realizace. Závěr přednášky byl tradičně věnován dotazům publika.

Jaký byl přednáškový večer?

Přestože byl začátek akce naplánován opět až na 19:45, zájem na sociálních sítích byl nebývale velký a to se potvrdilo i při samotné přednášce, kdy byla přednášková místnost velmi slušně zaplněna. Díky struktuře prezentace, při níž Marek postupně přecházel od teoretických poznatků k praktickým, se podařilo udržet pozornost posluchačů po celou dobu. Zejména při popisu zkušeností z praxe došlo velmi často i na zábavné příhody, které celému večeru přidaly na hodnotě. Přednášku považuji za velmi vydařenou a za celý tým CUFRu bych tímto rád ještě jednou vyjádřil dík Markovi za jeho ochotu přijít a představit publiku něco ze své práce. Děkujeme také všem, kteří se našeho přednáškového večera zúčastnili!

Autor: Honza K.