Cestovní asistence v praxi

Cestovní asistence v praxi

Dne 24.4. se konala naše pátá a zároveň poslední přednáška letního semestru. Tématem byla cestovní asistence v praxi, o které nám povídali paní Ilčíková (Team Leader), paní doktorka Ježková (Senior Assistance Director) a pan Hanzely (Home and Medical Manager) ze společnosti Europ Assistance (EA).

O Europ Assistance

Společnost Europ Assistance Česká a Slovenská republika patří do druhé největší mezinárodní světové skupiny Europ Assistance Group, která vznikla již v roce 1963. Pražská asistenční centrála byla otevřena v roce 2001, v loňském roce přibyla také pobočka v Olomouci. Centrála funguje nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době je více než 300 milionů zákazníků po celém světě, kteří využívají asistenčních a pojistných programů Europ Assistance. Mezi oblasti poskytovaných služeb patří zdraví, cestování, automobily, domácnost a concierge (pro klienty bank).

Co jsme se dozvěděli

Jedním z hlavních témat přednášky bylo, jak cestovní asistence probíhá. Poté, co nastane pojištěnému klientovi nějaký úraz, volá cestovní asistenci. Zaměstnanci EA nejdříve ověří platnost pojištění a zjistí, jaké jsou potřeby klienta. Na základě zjištěných informací EA zařídí sanitku/taxi nebo vyhledá partnerskou nemocnici, do které se klient může jít nechat ošetřit. Pokud se jedná o smluvní nemocnici, je EA schopno rovnou zajistit úhradu ošetření v této nemocnici, přičemž zajišťuje také veškerou komunikaci mezi klientem a doktory po celou dobu hospitalizace. V případě nutné repatriace, tedy návratu do vlasti, je zařízen převoz buď po zemi (nejčastěji sanitkou) nebo letadlem. Je možné zajistit také letecký speciál, který je vybaven jako jednotka intenzivní péče, ale ten je velmi nákladný, a ne vždy je klient pojištěn na tak velkou částku, aby bylo možné letecký speciál z pojištění uhradit.

Dále jsme se dozvěděli, v jakých případech nám EA nemůže pomoci. Je to v situaci ohrožení života a zdraví, kdy nám nemohou zavolat sanitku z ČR. V tomto případě je lepší, aby si klient zavolal pomoc rovnou sám na čísle 112. Cestovní asistence dále nemůže být poskytnuta ve specifických lokalitách, jako jsou např. Arktida, Himaláje, pralesy atd. EA nemůže také pomoci v případě specifických potřeb, kdy se jedná především o seniory, miminka, těhotné (ty je možné je pojistit pouze do 25. týdne těhotenství) nebo když např. klient potřebuje inzulinovou pumpu v poušti.

Také existují jistá specifika pro různé regiony. Kupříkladu se nelze pojistit do Afriky, pokud jedeme do zemí, v nichž probíhá válka nebo nepokoje. Co se týče USA, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie, tak v těchto zemích je léčba extrémně drahá, proto se doporučuje sjednat co největší limit na léčebné výlohy v desítkách milionů. Také jsme se dozvěděli, že lékařská péče v zemích jihovýchodní Asie se v poslední době velmi zlepšila, avšak jen v rámci turistických center. Pro Evropu je známé, že se klienti mohou nechat ošetřit, pokud mají evropskou kartičku pojištění EHIC, která uhradí nezbytnou urgentní péči. Co se týče zimní dovolené v Evropě, konkrétně jde o lyžování v alpských zemích, bývají zde problémy se soukromými nemocnicemi u sjezdovek, kde bývají částky za léčbu často přemrštěné. Pokud bychom chtěli cestovat do letních destinací jako Egypt, Turecko či Řecko, můžeme si být jistí, že se nám dostane dobré péče, jelikož u nasmlouvaných doktorů EA se hlídají zdravotní postupy a způsoby léčby.

Na co bychom měli myslet při sjednávání pojištění? Vždy bychom si měli zvážit, kam jedeme, co tam chceme dělat, jestli jedeme za sportem, rekreací, prací či nějakou rizikovou činností, jaký je náš věk (je rozdíl mezi dítětem, dospělým a seniorem), na jak dlouho jedeme a zda nejsou v dané zemi nějaké výluky. Po celkovém zvážení se doporučuje si pečlivě přečíst pojistné podmínky našeho vybraného pojištění.

Na závěr jsme se dozvěděli, jaké dokumenty jsou potřebné k hlášení pojistné události. Jsou jimi lékařská zpráva, policejní protokol či záznam o škodě v hotelu. Také se doporučuje schovávat si veškeré účtenky a faktury, i když není jisté, že všechny budou potřeba k prokázání při pojistné události. A to nejdůležitější – je nutné vždy neprodleně oznámit pojistnou událost pojišťovně.

Jaká tedy přednáška byla?

Troufám si říct, že přednáška byla velmi zajímavá a hlavně přínosná, jelikož jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, jak funguje cestovní asistence, na co si dát pozor při sjednávání pojištění, co všechno potřebujeme k nahlášení pojistné události či v jakých případech nám asistenční centrála nedokáže pomoci. Věřím, že cenné rady, které jsme na přednášce dostali, určitě v budoucnu využijeme.

Tímto bych chtěla jménem CUFRu poděkovat paní Ilčíkové, paní doktorce Ježkové a panu Hanzelymu za poutavou přednášku a mnoho nových zajímavých informací o problematice cestovní asistence a cestovního pojištění.

autor: Šárka